Author: smartmoveguides

Evolutionen i värmesystem teknik

I denna studie om värmepumpsystem av Värmepumpar Stockholm som har olika värmekällor, som undersöktes experimentellt. Sol-assisted värmepump (SHP), bergvärmepump (GSHP) och luft värmepump (ASHP) system för hushållens uppvärmning testades. Dessutom var deras kombinationssystem, såsom sol-assisted-bergvärmepump (SAGS HP), sol-assisted-luft värmepump (SAAS HP) och mark luftvärmepump (GSHP) testas. Alla värmepumpsystem har konstruerat och tillverkat i ett testrum […]