No image available

Scenarier som kräver avloppslösningar

Avloppsproblem är extremt vanliga för husägare. Men inte alla dräneringsproblem är desamma. Faktum är att de kan härröra från en mängd anledningar. Följande artikel presenterar några olika scenarier som kan orsaka olika typer av dräneringsproblem. Det syftar också till att ge möjliga lösningar på de underliggande problemen. Kom ihåg att när du står inför dräneringsproblem är din bästa satsning att hitta en entreprenör som specifikt hanterar sådana problem.

Dammar – Vad händer med din damm när det regnar för mycket? Oddsen är det överflödar. Och var slutar det överflöd? I din gård och så småningom i ditt hem eller källare. I detta fall kan ett par olika dräneringslösningar utnyttjas. Först kanske du vill ha ett avloppssystem installerat längs baksidan av ditt hem (förutsatt att dammen är på baksidan) så att vatten kan omdirigeras någon annanstans. För det andra, överväga ett tjockt plastskydd med grus mot väggen.

Låg höjd – När din gård har en lägre höjd än dina granners står du inför många potentiella problem. Till att börja med kommer du sannolikt att finna att allt vatten från grannarnas gårdar kommer att sluta slå sig in i din när det regnar. Även om detta är bra för dem, kan det vara både irriterande och katastrofalt för dig. Och om de vattnar sina gräsmattor med sprinklersystem, kan man räkna med att ha en ständigt fuktig gård. Hur kan du åtgärda problemet? Ett franskt avloppssystem installerat runt staketet kan ha möjlighet att avskilja grundvattnet och kanalisera det i stadsavloppssystemet. Franska avlopp kan också installeras i specifika problemområden på din gård.

Toalettproblem – Om du har svårt att spola din toalett under torkar av kraftigt regn, är en rörmokare sannolikt inte den person du behöver ringa. Tänk istället att kontakta en dräneringsexpert. Mer än troligt det som händer är att den som installerade din septiktank gjorde det felaktigt. Mer specifikt installerade de förmodligen i fel område. Om så är fallet dränerar vattnet omedelbart och kanske in i ditt septiska system, vilket inte tillåter dig att spola under vattenmättade perioder. Hur kan du åtgärda problemet utan att gräva upp och göra om hela septiksystemet? Ett välplanerat ytdräneringssystem kan omdirigera vattnet så att din septiktank kan göra sitt jobb rätt där det sitter.

Stående vatten i uppfarten – Övertid börjar betong att bosätta sig. Tyvärr seder det sig inte alltid på ett sätt som vi skulle föredra. I den här situationen är det möjligt för din uppfart att hålla vatten eller till och med rikta tillbaka det till garaget och därmed översvämma och ruttna ut ditt garage. I det här fallet kan återkörning av uppfarten vara din enda lösning. Det kan också finnas några olika dräneringsrör du kan installera för att omdirigera vattenflödet bort från garaget.

dränering rekommendation 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *